Da li je sigurno jesti jaja prije njihovog roka trajanja?